TrumpetenEcho

Uppställning: 2 linjer parvis mot varann, kav till höger från fronten sett, stående eller sittande på stolar.

Musik: Trumpetenecho, 120 bpm, 2/4 takt

Tur 1: Klapptur

1-2-3-4 . Klapp i egna händer, på egen vänster axel, i egna händer, på höger axel

5-6-7-8 . Klapp i egna händer, armar uppåt sträck, touch på egna axlar med båda händer, händer ner

 

Tur 2: Armbågstur

1-2-3-4 . Höger hand tar tag om vänster armbåge, håll, vänster hand till höger armbåge, håll

5-6-7-8 . Rotera armarna 3 varv medsols

 

Tur 1-2 upprepas

 

Tur 3: Sidsteg linjevis med handfattning

1-2-3-4 . Höger sidsteg, vänster intill, höger sidsteg, vänster pendel-kick framför

5-6-7-8 . Vänster sidsteg, höger intill, vänster sidsteg, höger pendel-kick framför

 

Tur 4: 4 steg mot visavi, klapp mot varandras händer

1-2-3-4 . 4 steg fram och klappa mot partnerns händer (på 4)

5-6-7-8 . 4 steg tillbaka

 

Tur 3-4 upprepas

 

Om från början!