Vals (Within easy reach)

324 count, 4 wall, beginner

Music: Reach by Vonne Johnston, 96 bpm

 

Step, turn 1/2 left back, back & toghether

1 Vänster steg framåt
2 Vänd 1/2 varv vä och stig bak med hö
3 Vänster steg bakåt
4-5-6  Höger steg bakåt, trampa vänster-höger

 

Left twinkle, right twinkle

1-2-3 Vänster steg i kors framför höger, trampa höger-vänster
4-5-6  Höger steg i kors framför vänster och trampa vänster-höger

 

Step, turn, 1/4 left, together, back back cross

1 Vänster steg framåt
2-3 Vänd 1/4 varv till vänster och trampa höger-vänster
4-5 Gå bakåt höger-vänster
6 Korsa höger framför vänster

 

Long side step, slide in, touch, left & right

1-2-3 Långt steg till vänster, dra höger intill, dutta med höger tå
4-5-6 Långt steg till höger, dra vänster intill, dutta med vänster tå

 

 

Repeat…