Värmestatistik 2010

Värmestatistik 2010

Lågvärme

Datum

hallen

stora salen

köket

lilla salen

måndag 1 feb kl 10.00 16° 16° 16° 16°
onsdag 3 feb kl 15.00 16° 13° 14° 10°