Verksamhetsberättelse 2013

Styrelsen för Bergby Skolas bygdegårdsförening har haft 6 protokollförda sammanträden under året. Bygdegården har haft 158 st. uthyrningstillfällen och 151 st. tillfällen med egen verksamhet. Vi har ca 295 st. betalande medlemmar vilka består av 111 familjer och 11 ordinarie medlemmar och 62 pensionärer.

2013 var ett bra år, vi har fortsatt det ständiga ompysslandet av fastigheten.

Yttertrappan som var i dåligt skick har rivits och ersatts av en förstukvist med gallerdurkstrappa rakt ut. Vi har försökt efterlikna den tidigare förstukvisten, som finns på äldre fotografier, med skillnaden att då gick en trappa ut på varje sida. Ytterdörren är också bytt. Grindhålet har breddats genom att en grindstolpe har flyttats. 2 belysningsstolpar har monterats på västra sidan av parkeringen. El har dragits till Loppisboden. Fönstermålningen i datasalen pågår fortfarande, liksom renoveringen av lägenheten. Styrelsen och medlemmar har lagt ned ca 700 mantimmar ideell tid under året.

Loppisen var välbesökt under hela sommaren och vi vill särskilt tacka Barbro och medhjälpare som jobbat hårt med att hålla ordning och reda. Strålande – som vanligt! I vår startar den igen så om någon vill skänka saker – hör av er till Barbro!

Kurs- och uthyrningsverksamheten har gått bra under 2013 och inga större förändringar planeras till i år. Bridgen, dansen och släktforskningen fortsätter som vanligt. Vi har haft uthyrt till enstaka fester och sporadiska möten och ser fram emot fler trevliga hyresgäster i år. Bastun har hållits öppen på fredagar. Från och med januari 2014 har tiden för damer ändrats till kvällen kl. 19-21.

Planerna för huset 2014 är målning av förstukvisten och inklädnad under den. Blommor i krukor vid tillbyggnad och singel på planen ska också göras. Arbetet med renoveringen av övervåningen fortsätter.  Upprustning av Loppisboden kommer att göras.

Kanske några nya spännande kafékvällar.  Idéer mottas tacksamt.

Vi annonserar vår verksamhet på hemsidan www.bergbyskola.se, genom nyhetsbrevskutskick (glöm inte att anmäla din e-postadress) och så sätter vi upp anslag på anslagstavlorna runt kring bygdegården. Är du intresserad av att hyra i bygdegården kan du se bokningsläget på hemsidan www.bergbyskola.se och så kan du skicka epost till info@bergbyskola.se eller så ringer du mig Laila Korpi på 0175-314 82, 070‑607 66 94 eller Osa Albinson på 070‑338 49 37.

Hälsar Bergby Skolas bygdegårdsförening
Laila Korpi, ordförande