002. Skolbarn 1927. Klass 3- (Alb. 29-30)

002. Skolbarn 1927. Klass 3-. Ur familjen Börjemalms arkiv.

19 st barn framför skolan, med läraren Nils Börjemalm längst bak.

Sittande, från vänster:
1. Karin Jansson, Trästa
2. Gustav Nilsson ?
3. Gunnar Emanuel Olsson, Trästa
4. Viktor Sand (Sipens Viktor), Trästa
5. Ture Aspenlind, Bönhuset Trästa

Stående, från vänster:
  1. Märta Eriksson, Utsund
  2.
  3. Elna Eriksson, Norrby Prästgård
  4. Ellen Karlsson, Trästa (syster till Ingrid)
  5. Anna Ström, Utsund
  6. Ester Pettersson, Trästa
  7.
  8.
  9.
10.
11. Tore Holst, Norrby Gård
12.

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.