Villkor och regler

Villkor och regler vid hyra av lokal i Bergby Skolas bygdegård

 • Lokalen får endast användas för det ändamål och den tid som bokningen avser.
 • Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästen som bedömer och tar ansvar för att lokalen är lämplig för den verksamhet som planeras.
 • Vid skada på lokalen eller utrustning som tillhör lokalen skall detta anmälas snarast möjligt. Hyresgästen är skyldig att ersätta kostnader för eventuell reparation och återanskaffning.
 • Vid hyra av dukar & stolsöverdrag skall dessa återlämnas tvättade och fläckfria inom en vecka annars faktureras hyresgästen kostnaden för rengöring alternativt återförskaffande av nya dukar & stolsöverdrag.
 • Hyresgästen skall vara en fysisk person över 20 år eller organisation som företräds av fysisk person över 20 år.
 • Hyresgästen svarar själv för skada på eller förluster av medförda tillhörigheter till lokalen.
 • Hyresgästen skall själv skaffa och följa eventuellt nödvändiga myndigheters tillstånd.
 • Hyresgästen skall se till att nödutgångarna inte är blockerade eller låsta.
 • När hyresgästen är i lokalen skall han se till att tillfredsställande ordning råder i och i anslutning till lokalen.
 • Hyresgästen ansvarar för att vid upplåtelsens slut – inventarier mm återställs på anvisad plats, belysningen släcks, värmen sänks och att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta.
 • Hyresgästen svarar för erforderlig städning av lokalerna efter nyttjandet.
 • I fastigheten råder generellt rökförbud.
 • Nycklar skall återlämnas samma dag.
 • Fastighetsägaren har rätt att ta ut en depositionsavgift för bokningen.

Fastighetsägaren har rätt att vägra hyra ut lokalen om det på sannolika grunder kan antas att verksamheten kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling, såsom hets mot folkgrupp, i eller i anslutning till lokalen. Om fastighetsägaren redan godkänt en bokning äger man när som helst av samma orsaker häva bokningen. Hyresgästen får i dessa fall ingen rätt till ersättning.

..

Ladda ner: Villkor och regler vid hyra av lokal.pdf