Hallen

Här är ett foto av hallen i Bergby Skolas bygdegård taget i mars 2017.