Föreningen

Bergby skolas bygdegårdsförening, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda som önskar använda lokalen.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Organisationsnummer: 814400-8748

Bergby Skolas bygdegårdsförening startades 1985. Årsmöte hålls i mars i början på varje år.
Se reviderade stadgar antagna 2020-03-19: stadgar.pdf

Årsberättelser

pdfverksamhetsberättelse2023.pdf
pdfverksamhetsberättelse2022.pdf
pdfverksamhetsberättelse2021.pdf
pdf verksamhetsberättelse2020.pdf
pdf verksamhetsberättelse2019.pdf
pdf verksamhetsberättelse2018.pdf
pdf verksamhetsberattelse2017.pdf
pdf verksamhetsberattelse2016.pdf
pdf verksamhetsberattelse2015.pdf
pdf verksamhetsberattelse2014.pdf
pdf verksamhetsberattelse2013.pdf
pdf verksamhetsberattelse2012.pdf
pdf verksamhetsberattelse2011.pdf
pdf Årsberattelse 2010
pdf Årsberattelse 2009
pdf Årsberattelse 2008
pdf Årsberattelse 2007
pdf Verksamhetsberattelse 2006
pdf Årsberattelse 2005

Miljöarbete

miljokvitto-1

Föreningen arbetar aktivt med miljön enligt Agenda 21 och har mottagit ”Miljökvitto 1”, utfärdat av Bygdegårdarnas riksförbund som ett synligt bevis på att föreningen miljöanpassat verksamheten. Bygdegårdsföreningen har antagit en miljöplan, vi använder porslin istället för engångsmaterial. Vi återvinner papper och glas. Vi använder miljövänligt rengöringsmedel etc.