Bergby Skolas bygdegård i vinterskrud

Hyr bygdegården

Du kan hyra Bergby Skolas bygdegård. På nedervåningen finns det två salar och ett fullt utrustat kök som du kan hyra när du vill ha fest, kurs eller möte. Vi har plats och utrustning för 80 personer. I källaren finns dusch och bastu. Vi har trådlös Wifi med internetuppkoppling i hela huset.
Bottenvåningen = 157m2 boendeyta. (Stora salen 72m2, 4m hög) (Lilla salen 40m2, 4m hög).

Du bekräftar din bokning genom att betala in hyran i förskott till Bergby Skolas bygdegårdsförenings pg konto 536542-4. Skriv namn och datum för mötet. I övrigt gäller Bergby Skolas Bygdegårdsförenings villkor och regler vid hyra av lokal.

 • Hyr för möten (en förmiddag, eftermiddag eller kväll)
 • Hyr nedervåningen för fest (24 tim – från 12 till 12)

Fortsätt läsa ⇒
priser, lokaler etc

Ordförandeklubba, årsmöte

Kallelse till årsmöte 2023 – 16/3 kl. 19.00

Härmed kallas Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsmöte torsdag 16 mars kl. 19.00 i Bergby Skolas Bygdegård.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer
  · ordförande för mötet
  · sekreterare för mötet
  · två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Fastställande av röstlängden
 5. Godkännande av kallelsen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det senaste året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 10. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
 11. Beslut om
  a) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare
  b) mandatperiod
  c) ev. ersättning till styrelse m.fl.
 12. Val av ordförande i föreningen för ett (1) år
 13. Val av styrelseledamöter för två (2) år
  · I tur att avgå:  Henrik Eriksson, Bo Petersson och Thomas Fagrell
  Valdes på två (2) år föregående årsmöte: Monica Fröling och Christina Söderstrand
 14. Val av styrelsesuppleant för ett (1) år
  · I tur att avgå: Pia Grotrian
 15. Val av revisorer för ett (1) år
  · I tur att avgå: Laila Korpi och Gunnar Skoglund.
 16. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma
 17. Val av valberedning inför årsmötet 2024
  · I tur att avgå: Crister Pettersson (sammankallande) och Lena Eriksson
 18. Beslut om belopp och regler för 2024 års medlemsavgifter.
 19. Beslut om framställningar och förslag från styrelsen och medlemmar som inkommit till styrelsen (info@bergbyskola.se) senast sex (6) veckor före föreningsstämman.
 20. Vid årsmötet väckta frågor
 21. Avslutning

Dags att betala medlemsavgiften för 2023

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Brev med årsfaktura och kallelse till årsmöte 2023 är på väg till alla medlemmar. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4.

Medlemstyper och avgifter
· Enskilt medlemskap för en person – 100 kr
· Familjemedlemskap – 200 kr
· Pensionär – 75 kr

Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning!
Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya, gärna via e-post till info@bergbyskola.se.

TACK FÖR DITT MEDLEMSKAP!

Kom och bada bastu

Bada bastu på fredagar – 50 kr/person
Herrar 16:00 – 18:30
Damer 19:00 – 21:00

Varje fredag mellan kl. 16 och 21 så är ni välkomna att komma och bada bastu i bygdegårdens källare (ingen hiss tyvärr och en ganska brant trapp) i vår fina bastuavdelning.
På grund av de höga elpriserna så har vi temporärt höjt avgiften från 30 kr/person till 50 kr/person.

stickbild

Kom på Stickcafé i bygdegården

Välkomna alla handarbetsintresserade till Stickcafé i Bergby Skolas bygdegård.
Vi börjar söndagen 22 januari kl. 14-16.15, och sedan var tredje söndag (22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4, 7/5 och 28/5) under vårterminen 2023. Vi träffas för att handarbeta och fika tillsammans. Kostnad 30 kr/person och gång. Välkomna!
Vid frågor ring Carina Ramming 070-651 14 14.