Bergby Skolas bygdegård, mars 2017

Hyr bygdegården

Med hänsyn till pandemin och gällande restriktioner hyr vi för närvarande endast ut till sittande sällskap på max 8 personer!

Du kan hyra Bergby Skolas bygdegård. På nedervåningen finns det två salar och ett fullt utrustat kök som du kan hyra när du vill ha fest, kurs eller möte. Vi har plats och utrustning för 80 personer. I källaren finns dusch och bastu. Vi har trådlös Wifi med internetuppkoppling i hela huset.

Du bekräftar din bokning genom att betala in hyran i förskott till Bergby Skolas bygdegårdsförenings pg konto 536542-4. Skriv namn och datum för mötet. I övrigt gäller Bergby Skolas Bygdegårdsförenings villkor och regler vid hyra av lokal.

  • Hyr för möten (en förmiddag, eftermiddag eller kväll)
  • Hyr nedervåningen för fest (24 tim – från 12 till 12)

Fortsätt läsa ⇒
priser, lokaler etc

Årsmötet 2021 skjuts upp

På grund av pandemin med gällande restriktioner och pandemilagstiftning så har vi beslutat att istället för att arrangera ett digitalt årsmöte, skjuta upp Bergby Skolas bygdegårdsförenings årsmöte 2021 tills dess att vi kan ha ett fysiskt möte. Vi återkommer med datum i god tid innan mötet. // Styrelsen

Pandemilag

Pandemilagen gäller från 10 januari till 30 september 2021 och innebär fler smittskyddsåtgärder samt begränsningar för privatpersoner och verksamheter.

Vad gäller?

Tillsvidare gäller begränsning av antalet personer till max 8 personer* vid allmänna tillställningar och privata sammankomster. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning med fler än 8 personer närvarande. För den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan straff bli böter eller fängelse i högst sex månader.

Barn födda 2005 eller senare undantas begränsningar i pandemilagen. Det innebär att det går att genomföra barnverksamhet utan begränsning på antalet barn. Den restriktion man måste ta hänsyn till är att lokalen ska kunna tillhandahålla ett avstånd på två meter emellan de som befinner sig i lokalen. Vuxna och ledare begränsas till max 8 personer. Man kan alltså ha en större barngrupp, men max 8 vuxna i rummet samtidigt.

Det är Länsstyrelserna som har i uppdrag att utöva tillsyn över att regeringens, Folkhälsomyndighetens eller länsstyrelsens föreskrifter följs. Kontroller kan ske på distans eller genom besök på plats. Om ni har frågor kring hur bestämmelser ska tolkas kan ni ta kontakt med er Länsstyrelse för mer information.

*Antalet personer kan komma att ändras under tiden lagen gäller

» Läs mer på bygdegardarna.se – information och åtgärder angående COVID-19