037. 6e Klass 1935

037. 6e Klass 1935. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

037. 6e Klass 1935

Längst upp, från vänster
1. Rut (Lillan) Eriksson, Trästa
2. Lisa Fransson (gift Westman)
3. Ingvar Birgersson, Norrby
4. Ingrid Karlsson (gift Pettersson), Trästa
5. Arne Olsson, Trästa
6. Holger Mattsson, Utsund?
7. Uno Holmberg, Norrby

Längst ner, från vänster:
1. Sven Jansson, Malmberga
2. Torsten Olsson, Trästa
3. Torsten Jansson, Trästa

Senast uppdaterad: 2003-11-04

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.