046. Lärarbostaden 1942

046. Lärarbostaden 1942.  
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

046. Lärarbostaden 1942

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.