083. Skolbarn hösten 1955

083. Skolbarn hösten 1955. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

083. Skolbarn hösten 1955

Längst bak; Nils Börjemalm – lärare.

Bakre raden
1. Anders Bertilsson
2. Ingemar Rybing
3. Ralf Toresson
4. Bosse Pettersson
5. Kjell Nilsson
6. Ove Gunnarsson
7. Kjell Eriksson
8. Lars Börjesson
9. Kent Österman

Mellanraden
1. Lena Westman
2. Ulla Österman
3. Ing-Britt Westman
4. Mona Strömberg
5. Birgit Jansson

Främre raden
1. Karl-Erik Jansson
2. Christer Olsson
3. Jan-Krister Österman

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.