087. Klass 5-6 1955-1956

087. Klass 5-6 1955-1956. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

087. Klass 5-6 1955-1956

1. Maj-Britt Johansson
2. Ralf Toresson
3. Roine Olsson
4. Ingemar Rybing

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.