140. Bo Börjemalm med lekkamrater.

140. Bo Börjemalm med lekkamrater. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

140. Bo Börjemalm med lekkamrater.
Lars Stockselius, Märta Jansson/Söderström och Hans Stockselius. Bo Börjemalm bakom.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.