148. Sågning av bruten björkgren 1970

148. Sågning av bruten björkgren 1970. 
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

148. Sågning av bruten björkgren 1970. På skoltomten. Bo och Torsten Börjemalm.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.