Adventskaffe 27/11 2011

Söndagen den 27 november 2011 så är det första advent och som traditionen bjuder så är det kyrkkaffe efter adventsgudstjänsten i Häverö kyrka i Bergby Skolas bygdegård. Vinjuntan står för hembakt kaffebröd och alla, både gudstjänstbesökare och andra hälsas varmt välkomna!