Alfie

Description: 32 count, 4 wall, beginner line dance

Choregrapher: Cato Larsen

Music: Alfie by Lily Allen

Walk back, hitch & clap, walk forward, kick & clap

1-2-3 Gå bakåt Hö-Vä-Hö

4 Lyft Vä knä och klappa i händerna

5-6-7 Gå framåt Vä-Hö-Vä

8 Hö kick framåt och klappa

 

Rolling vine right & left with clap

1-2-3-4 Sväng runt 1/1 varv på hö-vä-hö samtidigt som du rör dig till hö, klapp och vä tå intill

5-6-7-8 Sväng runt 1/1 varv på vä-hö-vä samtidigt som du rör dig till vä, klapp och hö tå intill

 

Right cross & side, left cross rock & side, pivot 1/4 turn left, stomp stomp

1&2 Gunga hö i kors framför, gunga tillbaka på Vä, Hö sidsteg

3&4 Gunga vä i kors framför, gunga tillbaka på hö, vä sidsteg

5-6 Gunga fram på hö, vänd 1/4 varv till vä och för över vikten på vä fot

7-8 Stampa hö-vä

 

Repeat