Big Bamboo

Spindeln, Uppställning i block eller rader vända mot varandra

Grupp 1 börjar börjar med Del A, grupp 2 börjar med del B

 

Del A

Spindelbenden, spindelkroppen

1-2-3-4 Höger häl fram, tillbaka, vänster häl fram, tillbaka

5-6-7-8 Höger tå ut till sidan, tillbaka, vänster tå ut till sidan, tillbaka

1-2-3-4 Höger tå bakåt, tillbaka, vänster tå bakåt, tillbaka

5-6-7-8 1 varv höger runt spindelkroppen på 4 steg

1-8, 1-8 Upprepas

 

Del B

Spindelnätet

1&2-3&4 Fem (5) samba-walk (korta växelsteg med höftgung) framåt

3&4-5&6 Vänd 1/4 höger: 2 samba-walk

7&8 Vänd 1/4 höger: 1 samba-walk

1-8 upprepa saman hem tillplats

 

Om från början