Hammarskogen styrelsemöte

Datum/Tid
lördag 25 februari 2017
10:00 - 13:00

Lokal
Lilla salen, nb

Hammarskogens samfällighetsförening har styrelsemöte. 8 kaffe och smörgås.

Kontaktperson: Åsa Edström, aasaedstrom@hotmail.com