Hammarskogens Samfällighet och Vägförening.

Datum/Tid
lördag 23 februari 2019
10:00 - 12:00

Lokal
Lilla salen, nb

Lars Bäckman

Kaffe o macka

8 pers