Konstituerande Styrelsemöte Bergby Skolas bygdegårdsförening

Datum/Tid
torsdag 16 mars 2017
19:45 - 20:00

Lokal
Lilla salen, nb

Konstituerande styrelsemöte för Bergby Skolas bygdegårdsförening