Styrelsemöte Bergby Skolas bygdegårdsförening

Datum/Tid
torsdag 15 mars 2018
20:00

Lokal
Lilla salen, nb

Konstituerande möte.// Styrelsen