Styrelsemöte Bergby skolas bygdegårdsförening

Datum/Tid
onsdag 22 februari 2017
19:00 - 20:00

Lokal
Lilla salen, nb

Styrelsemöte för Bergby Skolas bygdegårdsförening