Bygdegården

Hyr bygdegården

Årsmöte 19 mars 2020

Härmed kallas Bergby Skolas bygdegårdsförenings medlemmar till ordinarie årsstämma torsdagen 19 mars kl 19.00 i Bergby Skolas bygdegård. Verksamhetsår 2019. Kom och träffa styrelsen samt prata och ha lite trevligt tillsammans med era grannar. Kaffe med tilltugg utlovas.

Årsmöteshandlingar

 

Dags att betala medlemsavgiften för 2020

Nu har vi börjat förbereda årsmötet och i slutet av februari kommer inbjudan/kallelse till årsmötet att postas och skickas ut tillsammans med fakturorna för årets medlemsavgift. Det står dock alla fritt att redan nu betala in årets medlemsavgift på vårt pg 53 65 42-4. Glöm inte att ange namn (allas), adress och eventuell e-post samt att det avser medlemsavgift 2020.

Medlemsavgifterna är:
Familj: 200,00 kr
Ordinarie: 100,00 kr
Pensionär: 75,00 kr

Betala medlemsavgift för 2019

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår.

Medlemstyper och avgifter

  • Ordinarie medlemskap för en person – 100 kr
  • Familjemedlemskap – 200 kr
  • Pensionär – 75 k

Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4. Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning!

Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya, gärna via e-post till info@bergbyskola.se.