Country Walkin’

4 wall line dance, 32 counts, beginner

Gå framåt, kick, gå bakåt, coaster step

1-3. Gå framåt med höger, vänster, höger

4. Sparka framåt med vänster fot

5-7. Gå bakåt med vänster, höger, vänster & sätt höger fot intill vänster

8. Kliv framåt med vänster fot

 

Gå framåt, kick, gå bakåt, coaster step

Som ovan

 

Jazz box, jazz box och vänd 1/4

1. Korsa höger fot framför vänster

2. Kliv bakåt med vänster fot

3. Kliv till höger med höger fot

4. Sätt vänster fot intill höger

5. Korsa höger fot framför vänster

6. Kliv bakåt med vänster fot

7. Kliv till höger med höger fot och vänd 1/4 åt höger

8. Sätt vänster fot intill höger

 

Stomp, stomp, heel fans

1. Stampa med höger fot framför vänster

2. Stampa med vänster fot bakom höger

3. Vrid ut båda hälarna & vrid in båda hälarna

4. Vrid ut båda hälarna

5. Vrid in båda hälarna

6. Vrid ut båda hälarna

7. Vrid in båda hälarna & vrid ut båda hälarna

8. Vrid in båda hälarna

 

Börja om