Heads Or Tails

Description: 32 Count, 2 wall, beginner

Choreographer: Barbara J. Mason

Music: Wink by Neal McCoy, Heads Carolina, Tails California by Jo Dee Messina 135 bpm

Heel, hook, chasse, right & left

1-2 Hö häl fram, korsta framför vä knä

3&4 Hö sidsteg, vä intill, hö sidsteg

5-6 Vä häl fram, korsa framför hö knä

7&8 Vä sidsteg, hö intill, vä sidsteg

 

Rock forward, rock back, rock forward, stomp stomp

1-2 Hö steg fram och gunga framåt, gunga tillbaks på vä fot

3-4 Hö steg bak och gunga bakåt, gunga tillbaks på vä fot

5-6 Hö steg fram och gunga framåt, gunga tillbaks på vä fot

7-8 Stampa hö-vä

 

Kick-ball-change, 1/4 turn, x 2

1&2 Hö kick framåt, trampa på stället hö-vä

3-4 Hö steg fram, vrid 1/4 vä och sätt vä fot intill (vikten på vä)

5&6 Hö kick framåt, trampa på stället hö-vä

7-8 Hö steg fram, vrid 1/4 vä och sätt vä fot intill (vikten på vä)

 

Grapevine, scuff, right & left

1-2-3-4 Hö sidsteg, vä bakom, hö sidsteg, vä scuff (borsta framåt)

5-6-7-8 Vä sidsteg, hö bakom, vä sidsteg, hö scuff (borsta framåt)

 

Repeat