Kyrkoval 20 sept 2009

Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval. Genom valet har alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Det är medlemmarna som väljer ledamöter till de styrande organen, exempelvis till kyrkomötet och kyrkofullmäktige. Bergby Skolas Bygdegårdsförening tjänstgör som vallokal för Häverö-Edebo-Singö församling även denna gång. Har du tappat ditt röstkort kan du rösta i förslamlingsgården i Hallstavik genom att legitimera dig. Kommer du till oss måste du ha med ditt röstkort för att få rösta.
Rösttid: 08:00-10:30, 12:30-18:00.

I anslutning till vallokalen finns det kaffeservering. Öppet: 08:00-18:00.

Vill du veta vilka du kan rösta på kan du se det på Svenska kyrkans hemsida.