Bli medlem / årsavgift

Bli medlem i vår bygdegårdsförening genom att betala in årsavgiften. Välkommen!

Hel familj: 200,00 kr
Ordinarie: 100,00 kr
Pensionär: 75,00 kr

Betalas in på Bergby Skolas Bygdegårdsförenings
pg 53 65 42-4
Glöm ej att ange namn, adress och ev. e-post.