Motion till årsmöte 2024 skall vara styrelsen tillhanda senast 6 februari

Bergby skolas bygdegårdsförening kallar sina medlemmar till årsmöte 2024 tisdagen den 19 mars. Det innebär att den medlem som vill skriva en motion till årsmötet behöver ha den klar och inskickad skriftligt till styrelsen senast tisdag 6 februari.
Se Bergby skolas bygdegårdsförenings stadgar.pdf