Pär Jansson

Levande ljus

Det är med stor sorg vi har tagit del av att vår ordförande Pär Jansson har avlidit efter en kort tids sjukdom. Pär var med redan från början när Bergby Skolas bygdegårdsförening bildades och har de senaste åren varit en uppskattad ordförande. Våra tankar och djupa deltagande går till hans familj.

Tack för allt arbete du lade ner på vår bygdegård Pelle – vila i frid.