Traktens damer tröttnade på att sy

Bygdens damer tröttnade på att sy och har nu istället en vinjunta som träffas ca var tredje vecka för att testa månadens viner, lära oss om viner och socialisera lite. Vi tar sommarlov och vinterlov men träffas under både höst- och vårterminerna. Vi arrangerar också en vår- och höstfest för Bergby Skolas bygdegårdsförenings medlemmar för att se till att det fortfarande finns en naturlig träffpunkt för människorna i byarna men också med syftet att samla in pengar för drift ochunderhåll av bygdegården.

Är du medlem och vill komma på någon av våra fester är du välkommen att höra av dig till Evy Karlsson eller till info@bergbyskola.se.