008. Lärarbostaden 1929

008. Lärarbostaden 1929.  Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

008. Lärarbostaden 1929
Huset är så gott som nybyggt på denna bild. Det färdigställdes året innan, 1928. Innan lärarbostaden med dess två lägenheter blev klara, så bodde läraren i skolan.

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.