050. Skridskoåkning på Västersjön 1943

050. Skridskoåkning på Västersjön 1943. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

050. Skridskoåkning på Västersjön 1943

1. Lasse Isberg
2. Ragnar
3. Gösta
4. Ruben Holm
5. Kurt Nilsson (Noterud)
6. Karl-Axel Strömberg
7. Hans Karlsson (Stockselius)
8. Lars Karlsson (Stockselius)
9. Alvar
10. Lennart Andersson
11. Skol-Märta
12. Britt West

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.