049. Skridskoåkning på Västersjön 1943

049. Skridskoåkning på Västersjön 1943. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

049. Skridskoåkning på Västersjön 1943

Stående, från vänster
1. Svea Poomp
2. Britta Åkerblom
3. Slaktar Ulla Andersson
4. Britt West
5. Ulla Olsson
6. Märta
7. Karl-Erik Lindgren
8. Lennart Andersson
9. Lasse Holstein
10. Ragnar Andersson

Sittande, från vänster
1. Sylvia Karlsson (från Gässvik, Julias dotter)
2. Lars Stockselius
3. Alvar Nilsson
4. Karl-Axel Strömberg
5. Hans Stockselius
6.
7. Kurt Nilsson (Noterud)
8. Åke Fransson
9. Ruben Holm
10. Gösta Flodin
11. Lasse Isberg

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.