058. Skolresan 1945

058. Skolresan 1945. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

058. Skolresan 1945.

1. Birgit Albinsson
2. Ulla Olsson
3. Anne-Marie Nilsson
4. Birgitta Gustavsson
5. Britt Väst
6. Lasse Isberg
7.
8. Mians Bengt
9. Åke Fransson
10. Bengt i Utsund

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.