059. Skolresan 1945

059. Skolresan 1945. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

059. Skolresan 1945.

1. Birgit Albinsson
2. Britt Väst
3. Ulla Olsson
4. Anne-Marie
5. Birgitta Gustavsson

Stående; Viola Eriksson (hade börjat småskoleseminariet)

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.