061. 6:e Klass 1946

061. 6:e Klass 1946. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

061. 6:e Klass 1946.

1. Åke Fransson
2. Bengt Karlsson (Mians Bengt)

1. Ulla Olsson
2. Birgitta Gustavsson
3. Birgit Andersson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.