062. Skolbarn 1947, 3-6:e klass

062. Skolbarn 1947, 3-6:e klass. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

062. Skolbarn 1947, 3-6:e klass.

Stående, från vänster
1. Karin Andersson
2. Gudrun Söderström (g. Wijk)
3.
4. Kerstin Gustafsson
5.
6. Lisbeth

Knästående, från vänster
1. Utsunds Bengt
2. Bertil Albinsson
3. Arne Nilsson
4. Sven Eriksson
5. Lennart Frank
6. Bo Börjemalm

Sittande, från vänster
1. Lasse Strömberg
2. Torsten Karlsson
3. Bengt Albinsson
4. Bertil Alm
5. Dick Wedberg
6. Roland Jansson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.