076. Klass 3-6 1953

076. Klass 3-6 1953. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

076. Klass 3-6 1953.

1. Brita Eliasson
2. Mona Fredriksson
3. Maj-Britt Johansson
4. Solveig Bertilsson
5. Kerstin Sundman

1. Krister Olsson
2. Leif Gunnarsson
3. Ingemar Rybing
4. Roine Olsson
5. Ralf Toresson
6. Bengt Mattsson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.