080. 6:e Klass 1954

080. 6:e Klass 1954. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

080. 6:e Klass 1954

1. Kerstin Sundman
2. Mona Fredriksson
3. Solveig Bertilsson
4. Brita Eliasson

1. Leif Gunnarsson
2. Bengt Mattsson

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.