093. 6:e klass 1958

093. 6:e klass 1958. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

093. 6:e klass 1958

1. Lars Börjesson
2. Ove Gunnarsson
3.
4. Anders Bertilsson
5. Kjell Nilsson
6. Ulla Österman
7. Birgit Jansson

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.