094. 6:e klass 1958

094. 6:e klass 1958. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

094. 6:e klass 1958

1.
2. Lars Börjesson
3. Kjell Nilsson
4. Anders Bertilsson
5. Ove Gunnarsson

1. Ulla Österman
2. Birgit Jansson

Senast uppdaterad: 2023-04-27

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.