109. Markdals popplar. 1960

109. Markdals popplar. 1960. Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

109. Markdals popplar. 1960

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.