142. Handlaren F.G. Karlsson Bergby fyller 50 år.

142. Handlaren F.G. Karlsson Bergby fyller 50 år. 
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

142. Handlaren F.G. Karlsson Bergby fyller 50 år.
Morgonuppvaktning. Fru Anna Karlsson längst t.v. Sannolikt lärarinnan Maja Fogelin t.v om jubilaren. Syster Hilda Norrby Gård lär finnas med. Snett bakom t.h. om jubilaren? Även Isberg Norrby Gård bör finnas med. Möjligen längst t.h. i första ledet. Alla positioner sedda ur betraktarens synvinkel.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.