143. I Häverö prästgård 25/9 1944

143. Kyrkobröderna i Häverö prästgård 25/9 1944.

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

143. I Häverö prästgård 25/9 1944
I Häverö prostgård 1944-09-25. Kyrkobröderna(?). I bakre raden kan igenkännas Agaton Mattsson, Nils Börjemalm och F.G. Karlsson. Nästa rad i mitten prosten Nilsson och längst till höger prostinnan Signe Nilsson. Till vänster om prostinnan möjligen komminister Stig Lindholm. I nedersta raden längst till höger sitter stationsmästaren Ekberg Hallstavik. Den som sitter till vänster om honom kan möjligen vara juristen Sporre, Häverödal. Sannolikt finns även kyrkoherde Svedieman, Edebo med, möjligen till höger om Agaton Mattson. (Ur betraktarens synvinkel.)

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.