145. Församlingshustomten Bergby 1958.

145. Församlingshustomten Bergby 1958.
Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.

145. Församlingshustomten Bergby 1958.

Senast uppdaterad: 2004-06-02

Ur familjen Börjemalms arkiv.
© familjen Börjemalm.