Årsmötesprotokoll och ny ordförande

Henrik Eriksson

pdfÅrsmötesprotkoll 2023

Årsmötet valde att överlämna till styrelsens ledamöter att emellan sig välja ordförande och under konstituerande styrelsemöte så tackade Henrik Eriksson (se foto intill) ja och är nu Bergby Skolas bygdegårdsförenings nya ordförande.

Pia Grotian valdes till ledamot och vi hälsar en ny styrelsesuppleant, Johannes Thun, välkommen till styrelsearbetet!