Dags att betala medlemsavgiften för 2023

Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Bergby Skolas bygdegårdsförening för innevarande kalenderår. Brev med årsfaktura och kallelse till årsmöte 2023 är på väg till alla medlemmar. Avgiften betalas in till vårt pg nr 536542-4.

Medlemstyper och avgifter
· Enskilt medlemskap för en person – 100 kr
· Familjemedlemskap – 200 kr
· Pensionär – 75 kr

Kom ihåg att ange namn (allas om du betalar för familj) på din inbetalning!
Har din adress ändrats så var snäll och uppge den nya, gärna via e-post till info@bergbyskola.se.

TACK FÖR DITT MEDLEMSKAP!