Pubkväll 10 sept 2010 kl 19.00

Bergby Skolas Bygdegårdsförenings medlemmar är välkomna på pubkväll.