Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för Bergby Skolas bygdegårdsförening har haft 7 protokollförda sammanträden under året. Bygdegården har haft  158 st uthyrningstillfällen och 400 st tillfällen med egen verksamhet. Vi har 213 st betalande medlemmar vilka består av 68 familjer och några ordinarie och pensionärer.

Vi  har fortsatt det ständiga ompysslandet av fastigheten. En del av bastupanelen har bytts, resteranade har slipats och rengjorts. Nytt bastuaggregat och nya armaturer är installerade.

Ny radiator har monterats i lägenheten. Ny kaffebryggare och vattenkokare har köpts in. Service har utförts på värmepumpar.

Loppisen var välbesökt under hela sommaren och vi vill särskilt tacka Barbro och medhjälpare som jobbat hårt med att hålla ordning och reda. Ännu bättre resultat än tidigare! I vår startar den igen så om någon vill skänka saker – hör av er till Barbro!

Kurs- och uthyrningsverksamheten har gått bra under 2016 och inga större förändringar planeras till i år. Bridgen, dansen, stickcafé  och släktforskningen fortsätter som vanligt. Vi har haft uthyrt till  fester och möten och ser fram emot fler trevliga hyresgäster i år. Bastun har hållits öppen på fredagar.

Planerna för huset i år är byte av resterande fönster i källarvåningen. Arbetet med renoveringen av fönster i trapphuset och av lägenheten på övervåningen fortsätter. Frivilliga får gärna hjälpa  till.

Kanske några nya spännande kafékvällar.  Idéer mottas  tacksamt.

Vi annonserar vår verksamhet på hemsidan www.bergbyskola.se och genom nyhetsbrevs-utskick (glöm inte att anmäla din e-postadress) och så sätter vi upp anslag på anslagstavlorna runt kring bygdegården. Är du intresserad av att hyra i bygdegården kan du se bokningsläget på hemsidan www.bergbyskola.se och så kan du skicka epost till info@bergbyskola.se eller så ringer du Laila Korpi på 0175-314 82, 070‑607 66 94 eller Osa Albinson på 070‑338 49 37.

Hälsar Bergby Skolas bygdegårdsförening
Pär Jansson, ordförande

pdfverksamhetsberättelse2016